3 initiatieven tegen 1,5 meter samenleving van de overheid

Per 1 juli 2020 zou de nieuwe corona noodwet moeten ingaan. Tegelijkertijd zijn er gerechtelijke stappen ondernomen om de coronamaatregelen direct van tafel te krijgen. Eind juni aanstaande komt daar duidelijkheid over. Wat gebeurt er als de maatregelen aanhouden en die noodwet er toch komt?

Aanklachten tegen de staat

Op dit moment zijn er al verschillende acties tegen de Nederlandse staat ondernomen om de coronamaatregelen per direct af te schaffen. Allereerst is er de dagvaarding van Willem Engel en Jeroen Pols, te lezen op Viruswaanzin.nl. Willem Engel, voorheen Bio Farmaceutisch wetenschapper gespecialiseerd in aerosolen, haalt met wetenschappelijke onderbouwing alle argumenten van de overheid onderuit.

Willem Engel daagt nu de overheid en het RIVM uit om met een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing te komen, die de maatregelen zouden rechtvaardigen. Inmiddels hebben zich talloze wetenschappers, juristen en andere experts bij hun initiatief aangesloten. Het kort geding dient op 25 juni 2020. Wanneer ze deze zaak winnen zet dit ook een streep door de nieuwe noodwet.

Wouter Raatgever deed aangifte tegen Hugo de Jonge, Hans Brug (Directeur Gen. RIVM), Jaap van Dissel en Miriam Sturkenboom (adviescommissie voor de WHO en ass. Professor UMC). Wouter Raatgever identificeert het RIVM en de WHO als criminele organisaties die samenspannen tegen de mensheid. De aangifte tegen Hugo de Jonge is gebaseerd op het feit dat hij de grondwet overtreedt. Wouter Raatgever roept niet alleen op om eveneens aangifte te doen, maar ook om op 21 juni 2020 naar het Malieveld in Den Haag te komen.

Daarnaast is er uiteraard ook het initiatief van de Bond Overheidszaken, waarover we hier eerder publiceerden. Zij stellen dat er geen grondwettelijke basis is voor de maatregelen. Steeds meer juristen komen tot een vergelijkbare conclusie en het verzet en bezwaren tegen de voorgenomen noodwet neemt toe.

Steeds groter verzet tegen coronamaatregelen

Ondertussen blijkt de implementatie van de huidige maatregelen, zoals de anderhalvemeter-eis, onwerkbaar te zijn voor de horeca. Dat leidde afgelopen week al tot de sluiting van de horeca in het uitgaansgebied van Eindhoven. Een café in Maastricht moest definitief hun deuren sluiten. Bij veel ondernemers staat het water inmiddels al tot aan de lippen. Met name in de horecabranche is de weerstand tegen de maatregelen groot, omdat ze zien hoe deze maatregelen hun bedrijven om zeep helpen.

Er is niet alleen kritiek vanuit de horeca, maar ook vanuit de Nederlandse orde van advocaten, psychologen en rechtsgeleerden die grote bezwaren hebben bij het voorgenomen aanhouden van de maatregelen. Met zo’n toename aan verzet vanuit allerlei groeperingen in de samenleving moet het wel lukken om het tij te keren … althans dat zou je kunnen verwachten. Toch ben ik pessimistisch over het korte termijn succes van de aanklachten tegen de staat.

Niet omdat ik twijfel aan de grondigheid van de onderbouwing waarop deze zaken zijn gebaseerd, maar wel omdat ik vermoed dat de rechter in het voordeel van de overheid zal beslissen. Wanneer de positie van het establishment in het geding is en de belangen groot zijn, is de kans groter op een partijdige uitspraak. In dit geval in het nadeel van de zaak van Willem Engel en Jeroen Pols en de Bond Overheidszaken.

Noodverordening omgezet naar noodwet, terwijl noodsituatie ontbreekt

Het is evident dat de maatregelen, het voornemen om deze wettelijk vast te leggen en daarbij onze grondrechten te schenden, niets meer te maken hebben met een virus of een noodsituatie. Die noodsituatie is er allang niet meer. Niet alleen vanwege de grote afname van besmettingen en inmiddels voldoende capaciteit op de IC’s, maar ook vanwege de beschikbaarheid van farmaceutische en natuurlijke geneesmiddelen. Desondanks zijn deze onterecht door de RIVM, Gezondheidsraad en overheid ofwel verboden, ofwel volledig genegeerd.

Vaccinaties als “het enige dat echt helpen kan”.

Daarmee wordt het steeds duidelijker dat men een heel andere agenda nastreeft. Alle pijlen wijzen op een nog te ontwikkelen vaccin en een digitale gezondheidsapp. Dat maak ik niet alleen op uit het wetsvoorstel van de noodwet, maar ook uit uitspraken van minister Hugo de Jonge. Daar waar hij bij Kamervragen over het medicijn hydroxychloroquine tegen Thierry Baudet zei dat een politicus niet op de stoel van de dokter moet zitten, nam hij vervolgens wel het standpunt in dat: “een vaccinatie is echt het enige dat écht helpen kan.” Bovendien noemde hij het voorschrijven van hydroxychloroquine “kwakzalverij”, terwijl Rob Elens — een deskundige huisarts met 25 jaar ervaring — er succesvolle resultaten mee behaalde, net zoals vergelijkbare resultaten in het buitenland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *