Enkele vragen aan mw van Dijk-Silos van het OKB

Voor de verkiezingen had mw van Dijk-Silos een uitgebreid interview met Dagblad Suriname omtrent de visie en doelen van het OKB met betrekking tot de verkiezingen die op 25 mei 2020 .

Tijdens dat interview heeft ze een aantal dingen gezegd die haaks staan op hetgeen we na afloop van de verkiezingen hebben geconstateerd. n.a.v. haar uitspraken tegenover DBSuriname zou ik mw van Dijk-Silos de volgende vragen willen stellen.

1e uitspraak: Ik heb het OKB getracht te structureren en zorg te dragen dat het OKB doet waarvoor het staat, namelijk het daadwerkelijk uitoefenen van toezicht op de verkiezingen.

  • Vraag A: Vind mw van Dijk Silos dat het haar gelukt is om goed toezicht te houden tijdens de verkizingen als uit onderzoek is gebleken dat 82,6% van de processen verbaal niet of niet op de juiste manier zijn ondertekend?
  • Vraag B: Vind mw van Dijk-Silos dat het toezicht houden op alle stembureau’s is gelukt terwijl er signalen zijn binnengekomen dat bepaalde partijen met koffers vol met geld alle mensen in het district Coronie hebben geprobeert om te kopen om zetels in de wacht te slepen?

2e uitspraak : Bij haar aantreden vroeg zij de mensen van het OKB welk criterium er wordt gehanteerd om de verkiezingen bindend te verklaren, maar ze kreeg geen antwoord op haar vraag. Bij haar aantreden is er daardoor gelijk een spanningsveld ontstaan. Zij heeft vervolgens een gedragscode ontwikkeld waaraan iedereen zich heeft gecommiteerd en deze taak wordt zeer serieus opgevat.

  • Vraag A: Waar bestaat deze gedragscode uit en kun je concluderen dat er zichtbaar verbetering is en het OKB nu wel zijn taken goed uitvoert ?
  • Vraag B: Wat is nu het criterium dat wordt gehanteerd om een verkiezingsuitslag bindend te verklaren? Kan een verkiezing ook gewoon bindend verklaard worden ondanks het indienen van een bezwaarschrift van Joan Nibte vanwege grootschalige stemfraude in Coronie waar zij ooggetuige van was?
  • Vraag C: Indien de verkiezingsuitslag ondanks een bezwaarschrift en bewijs bindend verklaard kan worden, vindt mw van Dijk-silos dat dan eerlijk tegenover de burgers en alle politieke partijen die op een eerlijke manier deelnemen aan deze verkiezingen?

3e uitspraak: Mw van Dijk Silos zegt dat het tijd wordt dat het OKB onafhankelijk wordt. Het is nu nog te afhankelijk van het ministerie van binnenlandse zaken.

  • Vraag A: Waarom heet het dan het onafhankelijk kiesbureau als ze helemaal niet onafhankelijk zijn?
  • Vraag B : Is mw van Dijk-Silos misschien bang om rechtvaardige beslissingen te nemen, omdat ze indruisen tegen de wil van het ministerie van binnenlandse zaken?
  • Vraag C: Zoniet, waarom neemt het OKB dan niet de einge juiste beslissing en organiseert ze een lokale herverkiezing in Coronie?

4e uitspraak: Er zal na de verkiezingen een wettelijk kader moeten worden vastgesteld voor het fraudeongevoelig maken van de verkiezingen. Er is nu nog teveel gebrekkige wet en regelgeving.

  • Vraag A: Waarom begint men niet met het naleven van de wetten en regels die al in de kiesregeling staan beschreven? te beginnen met artikel 164, 165 en 132.
  • Vraag B: En als er regels moeten worden aangescherpt, waarom gebeurd dat niet voor de verkiezingen, maar erna?

Deze uitspraken deed mw van Dijk-Silos op 13 maart 2020 tegenover dbSuriname. Het artikel is in zijn geheel hier tergu te lezen:
https://www.dbsuriname.com/2015/03/13/okb-voorzitter-beste-verkiezingen-in-suriname-een-leugen/?fbclid=IwAR1YRBQgB1gH7oeukjCiN9qLN8GT2Nu352P1wBnzfhLMiTP_b–XAVn-GIQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *