Nieuwe Covid 19 uitbraak in Suriname. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Ik zie veel mensen de schuld van de nieuwe Covid-dreiging en – gevallen wijten aan buitenlanders, die hun land uitvluchten en hun toevlucht zoeken in Suriname.

M.i. is dat niet juist , omdat deze mensen niets te verwijten valt. Denk aan de massale uitvlucht van Surinamers naar o.a Nederland na de Onafhankelijkheid en na de 8 decembermoorden. Wat als wij ( ja, ook ik was 1 van deze groep) Nederland niet werden binnengelaten? We mogen nimmer mensen die voor hun veiligheid vluchten, de schuld geven.

Wie dan wel ? M.i. een falende regering, die geen prioriteit geeft aan het welzijn van het eigen volk en van het vluchtende volk, maar aan het behouden van hun machtspositie in het land.

Ik vind het heel jammer dat het Surinaams volk door het beleid van deze regering, niet alleen onderling wordt verdeeld, maar nu ook een aversie ontwikkelt tegen buitenlanders. Het is de taak van de huidige regering, om ervoor te zorgen dat vluchtende mensen uit andere landen worden opgevangen en in quarantaine worden geplaatst. Dit om het welzijn van burgers in het land veilig te stellen.

Het is de taak van de regering om ervoor te zorgen dat er voldoende medicatie in het land is. Met een simpel griepje en een tekort c.q. gebrek aan medicatie, breekt momenteel al de pleuris uit in Suriname.Het slechts thuis blijven zitten tussen 18 en 6 uur , lost dat probleem niet op.

De ziekenhuizen luiden de noodklok, echter is de enige reactie vanuit de regering een avondklok.

Hoe lang blijft het Surinaams volk nog passief ? Een avondklok is niet DE remedie tegen Covid. Mensen die hosselen tijdens de uren van de avondklok kunnen geen brood op tafel leggen, laat staan verse groente en gezonde voeding.

Klaag niet op mensen in nood, klaag op het falend beleid dat de komst van een nieuwe regering en nieuw beleid frustreert.
Maar klaag bovenal op jezelf! Immers , wat heb je als individu concreet gedaan om hier verandering in te brengen ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *