Surinamers wachten in spanning uitslag van verkiezingen af.

Eindelijk was het zover. Het Surinaamse volk mocht op 25 mei 2020 zijn stem uitbrengen. Lange tijd leek het onzeker of de verkiezingen volgens planning konden doorgaan of dat ze veplaatst moesten worden. Vanwege covid-19 moest men het even aankijken of het wel verstandig zou zijn om de verkiezingen door te laten gaan, want met zoveel mensen op de been zou het virus zich razend snel kunnen verspreiden als er een significant aantal mensen besmet was geweest. Suriname is echter niet verder gekomen dan 8 besmettingen en daarvan is 1 persoon overleden aan de gevolgen van covid-19. De rest van de patienten zijn volledig hersteld van het virus waardoor men geen reden zag de verkiezingen uit te stellen. Net wanneer er werd aangekondigd dat het land covid-19 vrij was, is er weer 1 persoon met het virus positief getest. Ook zijn er een aantal mensen uit voorzorg in quarantaine geplaatst, maar de verkiezingen zouden hoe dan ook doorgaan, maar dan wel met in acht neming van de eerder aangekondigde covid19 maatregelen.

In aanloop naar 25 mei was het duidelijk dat het een lastige klus zou worden om deze verkiezingen goed, geordend en met voldoende buitenlands toezicht te organiseren om zodoende de kans op fraude te minimaliseren. Door covid-19 konden enkele tientallen waarnemers die normaal zouden meehelpen er niet bij zijn. Toch zijn er vanuit het O.A.S. alsnog 10 waarnemers uit het caribisch gebied gekomen om te helpen bij het waarnemen van de verkiezingen. Het is natuurlijk fijn dat er 10 onafhankelijke waarnemers een oogje in het zijl houden, maar als je bedenkt dat er op meer dan 600 plekken gestemd kon worden van Paramaribo tot het binnenland dan zijn 10 onafhankelijke waarnemers natuurlijk veels te weinig om de burger te kunnen garanderen dat er voldoende toezicht is. Een aantal bezorgde Surinaamse burgers hebben daarom besloten een brief op te stellen en deze te versturen naar wereldleiders om zodoende aandacht te vragen voor het verloop van de verkiezingen in Suriname. Deze brief is door 800 mensen op facebook gedeeld waardoor velen hier kennis van genomen en konden helpen deze brief verder te verspreiden. Dagblad Suriname pikte dit nieuws op en heeft vandaag een artikel gewijd aan deze brief.

In aanloop naar de verkieizingen konden we aan de hand van filmpjes, foto’s en artikelen een beetje zien hoe de verschillende partijen campagne voerden. Daarbij sprong de tactiek van de NDP het meest in het oog. Via verschillende loterijen waarbij je een auto of iphone kon winnen, probeerden ze jongeren die voor het eerst mochten gaan stemmen naar de stembus te lokken. Dat is een verwerpelijke manier van campagne voeren die in strijd is met artikel 164 (omkoping kiezer) en 165 ( Bedrog verkiezingen ) van het wetboek. Het ging nog verder dan dat, want er doken ook beelden op waarin duidelijk te zien was dat er vanuit bussen, autos en helicopters van de ndp geld werd gestrooid naar het volk om zo meer stemmen te winnen. Dit is natuurlijk een overduidelijk voorbeeld van omkoping van kiezers en de NDP zou alleen hiervoor alleen al gediskwalificeerd moeten worden.

Op de verkiezingsdag zelf werden er ook tal van ongeregeldheden gemeld vanuit zowel burgers als officiele instanties. Zo werden bij een stembureau in Paramaribo een paar honderd stembiljetten ongeldig verklaard, omdat er niet op de juiste formulieren was gestemd. De mensen die al reeds gestemd hadden werden verzocht om nogmaals naar de stembus te gaan, maar velen waren te moe of niet in staat om voor een tweede keer in de rij te gaan staan en daardoor is hun stem door onverschilligheid verloren gegaan. In coronie waar de NPS hoopte 1 zetel te halen kwamen er volgens ooggetuige een aantal bussen van de NDP met Haitian aanrijden die gingen stemmen. Volgens de mensen uit het dorp hebben ze deze mensen nog nooit eerder gezien en wonen ze niet in het dorp. Dhr Rusland was geschokt over deze gebeurtenis en zegt in een interview met TBN prime alert dat ze mede hierdoor een zetel in Coronie zijn misgelopen en nu bezit de NDP beiden zetels. Helaas zijn er tot nog toe geen beelden die dit verhaal kunnen bevestigen..

Zodra de stemhokjes hun deuren zouden sluiten zou het tellen van de stemmen op de lokale stembureau’s beginnen. Dat liep echter grote vertraging op doordat verschillende stembureau’s langer open bleven. De beslissing om sommige stemhokken langer open te laten blijven werd genomen om te voorkomen dat mensen wiens stem ongeldig was verklaard door organisatorische fouten alsnog de mogelijkheid kregen voor de tweede keer hun stem uit te brengen Uit verschillende bronnen konden wij vernemen dat deze verkiezingen door de relatief slechte voorbereidinen en covid-19 maatregelen extra chaotisch waren en de wachtijd vele malen langer was.

Nadat alle stemhokjes eindelijk dicht waren kon het stemmen beginnen en de volgende ochtend werden alle stemmen en proces verbalen naar het hoofdstembureau gebracht bij de Nis. Al vroeg stroomden er via social media, maar ook via main-stream media beelden binnen die een wat chaotisch indruk wekten. Er werd opgeroepen om naar de NIS te komen omdat mensen van de NDP wel naar binnen mochten en mensen van andere partijen niet en daardoor was men bang voor fraude. Gelukkig was er een dame Tessa die via facebook ons een kijkje gaf binnenin NIS en daar leek het minder chaotisch. Op het balkon waren verschillende burgers die met hun telefoon de boel in de gaten aan het houden waren om eventuele fraudeurs op video vast te leggen. Zo kwamen er beelden binnen van mensen met ongesealde stembussen en dozen die op hun vingers werden getikt door opletttende burgers. Ook verscheen er een filmpje van een dame die een paar zakken uit een kist haalde en waar een andere dame een zak in de kist deed. Verschillende mensen dachten dat hier werd gefraudeerd en legden dit incident vast. Zo ook Ronny Brunswijck die toevallig daar in de buurt was en ook een aantal mensen op de tribune. Dat leide tot een confrontatie tussen Ronny Bruncwijck en de DC van Paramaribo die tevens ook de eindverantwoordelijke op het hoofdstembureau. Dhr Brunswijck liet de beelden aan de DC zien nadat hij net in een interview met de pers had gezegd dat het onmogelijk was om bij deze verkiezingen te frauderen. Hij leek in eerste instantie verbijsterd bij het zien van de beelden. Daarna deelde hij dhr Brunswijck mede dat deze mw onmogelijk aan het frauderen kan zijn, omdat alle stemmen al geteld zijn en de process verbalen ak akkenaal aan hem zijn overhandigd met daarop het aantal stemmen die per stemlbureau getelt zijn. Werknemers hebben soms in de kist nog persoonlijke spullen ofr kantoorartikelen die ze eruit vergeten zijn te halen, maar volgens hem hoeft niemand bang te zijn voor fraude. De stemmen die worden opgeslagen zijn al getelt en worden daar alleen geplaats in geval er een hertelling zou moeten plaatsvinden. Opmerkelijk was wel dat een aantal stembureau’s pas dinsdagmiddag/avond hun stemmen kwamen afleveren terwijl ze op steenworpafstand van het hpoofdstembureau zaten. o.a. Dhr Biervliet zei tegen TBN dat hij het merkwaardig vind en hij vind het ook opmerkelijk dat zijn partij zo bizar weinig stemmen heeft terwijl hij door o.a. het organiseren van die demonstratie zichzelf tot een van de bekendere politici van Suriname rekend. In ieder geval gaf de DC van Paramaribo aan dat hij en zijn team te moe waren om het optellen van de stemmen vandaag nog af te ronden. Woensdag 27 mei om 10:00 ( Surinaamse tijd) zal men doorgaan met het optellen van de stemmen en dan weet dhr Biervliet ook of er meer op hem hebben gestemd en weten wij ook definitief hoeveel zetels de NDP, VHP en al die andere partijen uit Suriname krijgen toegewezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *